Yihbk

公屋戶主轉名 公屋擬收緊分戶

公屋擬收緊分戶 研禁蠱惑戶主轉名

目前,當局容許公屋戶主以個人名義或連同部分家庭成員,從原單位戶籍分拆,再申請另一個公屋單位;當戶主獲配新單位後,原單位其他成員如家庭入息及資產無超出水平較高的富戶限額,即入息為公屋申請限額三倍,資產上限不超過八十四倍,享有資格「轉
公屋擬收緊分戶 研禁蠱惑戶主轉名 - 雅虎香港新聞
公屋擬收緊分戶 研禁蠱惑戶主轉名
目前,當局容許公屋戶主以個人名義或連同部分家庭成員,從原單位戶籍分拆,再申請另一個公屋單位;當戶主獲配新單位後,原單位其他成員如家庭入息及資產無超出水平較高的富戶限額,即入息為公屋申請限額3倍,資產上限不超過84倍,享有資格「轉
公屋擬收緊分戶 研禁蠱惑戶主轉名 - 雅虎香港新聞
公屋擬收緊分戶 研禁蠱惑戶主轉名
公屋擬收緊分戶 研禁蠱惑戶主轉名 內地入境人士違反檢疫令 最高囚半年 「死線」前衝關人潮 逼爆深圳口岸 港府募公僕義務監察隔離者 衛生署招義工 醫科生拒參加 曾到珠海湖北 港再增兩漢確診 新肺炎可治 李國章:毋須過分恐慌
公屋戶轉名繁複房署塞責 - 東方日報
公屋戶轉名繁複房署塞責
公屋單位戶主轉名手續繁複,令租戶不勝其擾。潘太原與丈夫及兒子同住黃大仙彩虹邨,丈夫為戶主。去年九月底丈夫離世後,潘太向房屋署申請轉名,卻被要求先繳付按金及上期,待手續辦妥後,始退回亡夫之前繳付的按金,「墊支啲錢要幾個禮拜先退到,差啲連食飯都冇錢!
社署拖延公屋戶 單位死人兩年才搬遷 - Yahoo 新聞
公屋戶轉名
16/1/2007 · 根據香港房屋政策,公屋單位一般並不接受戶主轉名。公屋戶籍安排 公屋租約規定,有關單位只供承租人和名列租約上的認可家庭成員居住;如果家庭狀況因出生,死亡或其他情況引致有所改變時,承租人必須立即通知房屋署。
【公屋裝修】42萬改造沙田100呎納米公屋 鏡面延伸空間感增加全屋光線【多圖】 - 香港經濟日報 - TOPick - 精明 ...
公屋戶主轉名
21/9/2018 · 主頁 » 公共出租房屋 » 屋邨管理 » 公屋戶主轉名 頁首 頁尾 繁 簡 粗 打印 幫助 刷新 流動版 縮放文字 大 中 小 風格 : 公園
【公屋富戶】擁深水埗地舖一半業權 公屋戶未如實申報被判罰 - 香港經濟日報 - 即時新聞頻道 - iMoney智富 - 股 ...
戶主在生仍可轉名??(公屋)(頁 1)
遺咩產, 公屋呀, 又唔係私樓:smile_27: 回樓主, 一般情況要戶主過身先可以轉戶主名, 就算戶主過左身都係由配偶做新戶主 (唔需要審查), 如果配偶都過埋身就由餘下有戶藉既人搵一個做新戶主 (要重新審查) 未聽過可以冇啦啦轉戶主名, 最好問清楚房署
公屋戶轉名繁複房署塞責 - 東方日報

置有心得:物業轉名唔係咁簡單|即時新聞|財經|on.cc東網

近期不少聯名置業的夫婦選擇將物業轉名為一人持有,目的是為了在將來再購置物業時能避免繳付「雙倍印花稅」。一般人以為「物業轉名」是非常簡易的一件事,只要在雙方願意下將一方業權轉給另一方,樓契由兩人改為一人便可,當中應不會涉及金錢瓜葛,而且過程十分快捷。
3個霸佔公屋實錄 問你服未? - 香港經濟日報 - TOPick - 文章 - City - D150128
公屋轉戶主問題,因戶主想除去自己個名
26/10/2010 · 阿爸阿媽要離婚,阿爸(戶主)依家自己喺出面住,佢想轉個仔做戶主,除去自己個名。 1.如果離咗婚,配偶係唔係要被除名﹖(但阿爸想我地同阿媽繼續住呢間屋,淨係除去阿爸名,戶主畀個仔做) 2.可唔可轉畀個仔﹖ 3.如果只可以轉畀配偶,因為阿爸佢想除去自己個名,所以佢係唔係一定要畀配偶
【設計變法】玩味開放式 一眼看不盡的型格公屋
同家人住緊公屋,親人過身留下物業,請問怎樣處理?
10/5/2020 · [大前提] 唔想咁快變賣這份物業 (1)我,弟弟,媽媽和爸爸同住公屋, 爸爸早年過身,已轉名媽媽做戶主. 近期著手遺產承辦(因爸爸生前無立下遺囑),因此經由我媽媽承辦物業再轉給我和弟弟 , 請問得到物業後申報給房屋署會否影響現居之公屋? (2) 家人現居的公屋單位是4人單位, 而家剩下我,媽媽和
公屋鑽飾盜竊案 戶主女兒疑受虐打 | 流動新聞